KATALÓG – ZOZNAM TOVARU
KATALÓG
Č. tovaru Názov tovaru, Popis Mj Balenie Zľava Predajná cena s DPH Počet
070304400000
KS 10 2,534
transparentný

technický trojuholník s držadlom , vhodný pre rysovanie rovných čiar, priamok, kolmíc, uhlov, rovnobežiek a pod.


rozmery. 177x177x250mm
070306100000
KS 20 2,688
šablóna s vnútornými a obvodovými krivkami v tvare priebehu jednotlivých grafov funkcií pomocou ceruzy, mikroceruzy , technického pera .
Sieťotlačou sú označené jednotlivé funkce : : y=x2, y=2x2, y=x2/2, y=x3, y=1/x, y=2x, y=ex, y=10x, y=sin x, y=sin 2x, y=sin x/2, y=2 sin x, y=tg x.

farba dymová
070307100000
KS 20 6,144
dymová,
súprava 3 ks - všeobecné značky, elektronika, situačné značky

070310100000
KS 25 4,450
Šablóna v tvare Slovenskej republiky a významných miest
v pomere 1 : 2 500 000.
Na šablóne sú sieťotlačou vyznačené modrým významné rieky a čiernym názvy vyznačených miest.
Na potlačenej papierovej vložke je prehľad vybraných prírodných podmienok pre Slovenskú republiku.
rozmer: 122 x 209 x 2 mm
071500200000
KS 10 7,872
trojboké pomerové merítko určené hlavne strojárom na kreslenie výkresov v merítku

pomery: 2:1 / 1:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5 / 1:15
071501700000
KS 7,300
pomerové merítko trojboké určené na kreslenie v merítku

pomery - 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125,

rozmer : 21 x 20 x 321 mm


Lesklý povrch.

071702800000
KS 10 5,280
Plastické krivítko vhodné na kreslenie a obkresľovanie rádiusov a zložených tvarov, je vyrobené z profilu štvorcového prierezu, na jednej strane s predĺženou hranou umožňujúcou obkresľovanie tušom a na druhej strane hranou pre obkresľovanie ceruzou

9 x 9 x 500 mm
074250000000
KS 50 0,422
074261000000
KS 50 0,500
transparentné
074270000000
KS 50 0,883
074280000000
KS 50 1,305
transparentné
074290000000
KS 50 3,840
transparentné
074410100000
KS 50 0,500
foto je ilustračné
Trojuholník dymový vhodný na rysovanie rovných čiar, priamok, kolmíc apod.
141x141x200mm
074420000000
KS 25 1,420
Trojuholník 45/177 s kolmicou vhodný na rysovanie a meranie rovných čiar, priamok, úsečiek, kolmíc, apod.
rozmery. 177 x 250 x 2,5 mm
074465000000
KS 50 0,652
Trojuholník vhodný na rysovanie rovných čiar, priamok, uhlov apod.
rozmery: 92x160x184mm
074470000000
KS 50 0,691
Trojuholník vhodný na rysovanie rovných čiar, priamok, uhlov apod.
rozmery: 115x200x232mm
074475000000
KS 50 0,844
Trojuholník vhodný na rysovanie rovných čiar, priamok, uhlov apod.
rozmery: 144x250x288mm
074539800000
KS 50 0,614
transparentný
Trojuholník vhodný na rysovanie rovných čiar, priamok, uhlov apod.
rozmery: 113x113x160mm
1  2  3  4  >
 Zobrazené 1-18 zo 68